Theater de Harmonie gefaseerd naar 100% duurzame LED verlichting

Theater de Harmonie gefaseerd naar 100% duurzame LED verlichting

In een dynamische omgeving zoals die van het theater de Harmonie in Leeuwarden is de sfeer en emotie van de ruimte van groot belang. Daarom was het voor de opdrachtgever, de Gemeente Leeuwarden, van groot belang dat de partners bij de verbouwing hier goed mee om konden gaan. IdFrm kwam in samenwerking met technisch adviseur Technion als beste uit de bus na het indienen van de plannen. We stelden voor om alle functionele en technische verlichting een op een te gaan vervangen.

Alhoewel het bij het indienen van de plannen was toegestaan om conventionele lichtbronnen toe te passen, was de insteek vanaf het begin duidelijk. We passen alleen LED technologie toe. En dat argument sprak aan.

Fase een van dit project is gedurende de zomersluiting uitgevoerd. De complete lichtapplicatie is geleverd met door DALI gestuurde drivertechnologie. In overleg met de gebruikers van de ruimte hebben we verschillende verlichtingsscenario’s geprogrammeerd en ingesteld. Met een eenvoudige druk op de knop kan de gebruiker het lichtbeeld aanpassen. Bijvoorbeeld door de lichtkleur en het lichtniveau aan te passen. Want licht heeft een grote invloed op hoe wij ons voelen en gedragen. En dit sluit uitstekend aan bij een omgeving als die van theater de Harmonie.

Op naar fase twee!